Tesislerimiz

Afet Acil Durum Koordinasyon Merkezi

Olası bir afete karşı düzenli ve planlı bir müdahale sisteminin oluşturulması amacıyla kurulan merkez, bu alanda çalışmalar yapan kurum ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisindedir. Merkezde ayrıca afetlerde yapılması gerekenlere ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.