Karşıyaka

Üye Olduğumuz Birlikler

Büyük Kentler Deprem Girişim Platformu
Covenant Of Mayors
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı
Ege Belediyeler Birliği
Energy Cities Avrupalı Enerji Kentleri Ağı
Euro Cities Avrupalı Kentler Birliği
İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği
Kıyı Ege Belediyeler Birliği
Sodem Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği
Türkiye Belediyeler Birliği
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi