İmar Plan Değişiklik

Tescilli Parseller ve Koruma Alanı Sınırlarına İlişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği