Duyurular

Şemikler Mahallesi, 6316/4 Sokak, No:15-19-21-23-27-29adreslerinde ve tapuya göre 26826 Ada, 1 Parselde yer alan taşınmaz ile ilgili tebligat