Duyurular

Şemikler Mahallesi, 6299 Sokak, No:20 No:20/A adreslerinde ve tapuya göre 26858 Ada, 1 Parselde yer alan taşınmaz ile ilgili tebliga