İmar Plan Değişiklik

Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1. ve 2. Etap Sınırları Dışında Kalan 108 Hektarlık Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı