Kurumsal

Belediye Encümeni

Ali Ekber GÜNEŞ

Hülya POLAT

Murat AYDIN

Encümen Başkan Vekili Zeki YILDIRIM

Güzin YILMAZLAR Hukuk İşleri Müdürü

Semra KÖROĞLU İmar ve Şehircilik Müdürü

Zühal DEMİRCAN Mali Hizmetler Müdürlüğü