İmar Plan Değişiklik

Bahçelievler Mahallesi, 9068 ada 1 Parselde yer alan camii alanında bulunan Trafoya İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği