İmar Plan Değişiklik

Bahçelievler Mahallesi, 9061 ada 45 Parselin doğusunda bulunan Trafoya İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği