İmar Plan Değişiklik

Bahçelievler Mahallesi 9005 ada 1 Parselin batısında bulunan Trafoya İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği