İmar Plan Değişiklik

Zübeyde Hanım Mahallesi 25193 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği