İmar Plan Değişiklik

UİP:27125,2 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği