İmar Plan Değişiklik

UİP-38234,1 PİN Numaralı Plan Tadilatı Hakkında