İmar Plan Değişiklik

UİP-35523597 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği