İmar Plan Değişiklik

UİP-35440633 PİN Numaralı Atakent Mahallesi, Emlak Bankası 2. Etap Konutları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu ilavesi