İmar Plan Değişiklik

UİP-35387279 PİN Karşıyaka İlçesi Fikri Altay Mahallesi, 32330 ada, 15 ve 34 parsellere ilişkin imar hattı konusunda 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği