İmar Plan Değişiklik

UİP-35523597 Plan İşlem Numaralı Plan Notu ilavesine askı süresi içerisinde itiraz eden ancak itiraz dilekçelerinde adresleri bulunmaması nedeniyle cevap yazılamayan kişilere ait liste