İmar Plan Değişiklik

UİP-35266850 Plan İşlem Numaralı1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği