İmar Plan Değişiklik

UİP-351027842 plan işlem numaralı Örnekköy-Yeni Girne Ana Hat Arası Tramvay Hattına İlişkin 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği’