İmar Plan Değişiklik

Tersane Mahallesinde, trafo alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği