İmar Plan Değişiklik

Şemikler Mahallesi, 6244 Sokak, No:8 adresindeki taşınmaz Tebligat İlanı