İmar Plan Değişiklik

Örnekköy Mahallesi, 26921 ada 3 sayılı parsel ile 26502 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği