İmar Plan Değişiklik

Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında Trafo Alanları Belirlenmesine Yönelik UİP Değişikliği