İmar Plan Değişiklik

Karşıyaka-Dedebaşı Mahallesi 25L-II A Pafta 32516 Ada 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-31 Nolu Parsellere Düzenlenmiş Olan 1867 Nolu Parselasyon Planına Ait Durum Haritası Dağıtım Cetveli Ve Encümen Kararı