İmar Plan Değişiklik

Dedebaşı Mahallesinde, 6131/2 sokak ile Ordu Bulvarının birleştiği yeşil alanda mevcut trafo alanının büyütülmesine yönelik 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği