İmar Plan Değişiklik

Dedebaşı Mahallesi 25L-II a pafta 32519 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellere düzenlenmiş olan 1800 nolu parselasyon planına ait tutanaklar