Duyurular

Belediye Meclis Toplantılarını erteleme kararı alınmıştır.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de görülen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sonucunda tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 pandemisinde en temel risk unsuru, virüsün bulaşıcılığının yüksek olması nedeniyle, vatandaşlarımızın ortak mekanlarda toplu olarak bulunmasıdır.

Karşıyaka Kaymakamlık Makamı’nın 26.03.2020 tarih ve 1787 sayılı yazıları ile İçişleri Bakanlığı’nın “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca, büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi, bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması ve devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli sağlık tedbirleri alınarak olağanüstü toplantı yapılması gerektiği”ne dair yazısı tarafımıza iletilmiştir.

Bu sebeple; Belediyemiz, Covid-19’la mücadele kapsamında, halk sağlığı için önlem almak üzere, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı belediye meclis toplantılarını erteleme kararı almıştır. Tüm kamuoyuna duyurulur.