İmar Plan Değişiklik

Bahariye Mahallesi 49 ( 25M-IVa ) pafta 170 ada 104 nolu parsele düzenlenmiş olan parselasyon planına ait durum haritası