Kurumsal

Etik

ETİK NEDİR?

Ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır. Etik daha çok ahlak üzerine konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar. Ahlak yöresel, etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kurallardır.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI 

5176 sayılı kamu görevlileri etik kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun, 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı Etik Kurulu’nun başkan ve üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumun kamu görevlilerinden bekleme hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usül ve esaslarını düzenlemektir. 

25 Mayıs günü ülkemizde Etik Günü, 25-31 Mayıs tarihleri arasında ise Etik Haftası kutlanmaktadır. 

ETİK KOMİSYONUMUZ

5176 sayılı kanunun 29. maddesi uyarınca Karşıyaka Belediyesi Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Komisyon Üyeleri: 

Başkan : M. Yavuz PASA – Başkan Yardımcısı

Üye      : Halil ÖZDEN – İç Denetçi

Üye      : Ayşe KİRİŞCİ – Yazı İşleri Müdürü 

Faaliyetler:

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, “Ek:1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” tüm personele imzalattırılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de, göreve başladığı tarihte imzalattırılarak özlük dosyalarına konulmaktadır. 

Belediyemiz Etik İlkeleri belirlenerek sitemizde duyurulmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çağatay ÜSTÜN tarafından personelimize “Etiği üst bir değer yapabilmek” konulu eğitim semineri düzenlenmiştir. 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ 

2007 yılında başlamış olduğumuz kalite yolcuğumuza İzmir’de İlçe Belediyeler arasında “ISO 9001:2000“ Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ilk alan, Belediyemiz olmuştur. 

Halkın memnuniyetini ve sürekli gelişmeyi hedef alan Belediyemiz, 2010 yılında mevcut Kalite Yönetim sistemi çalışmalarını revize ederek, 2011 yılında “ISO 9001:2008” Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. 

Yasaların ve uluslararası standartların öngördüğü çerçevedeki kaliteyi, bir yaşam tarzı haline getirerek, Belediyemiz’in tüm süreçlerine uygulanarak, sürekli daha iyiye giden bir belediye olmayı hedeflemekteyiz.