İmar Plan Değişiklik

8 Adet Trafoya İlişkin1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği