Duyurular

2981 Sayılı İmar Affı Yasasının Yürürlükten Kalkması İle İlgili Bilgilendirme

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 23.maddasinde “24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.” hükmü bulunduğundan ve bu hüküm doğrultusunda 31.05.2023 tarihinde İmar Affı Kanunu yürürlükten kalkacağından, 2981-3290 sayılı kanunlara göre 08.12.1986 tarihinden önce İMAR AFFI YASASINA GÖRE BAŞVURUSU YAPILMIŞ ancak bugüne kadar çeşitli sebeplerle Müdürlüğümüze tahsis için müracaat etmemiş HAK SAHİPLİĞİ NİTELİĞİ TAŞIYAN gecekondu sahiplerinin hak kaybına uğramamaları için ellerindeki belgelerle birlikte 31.05.2023 tarihine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.