İmar Plan Değişiklik

Şemikler Mahallesi 25L-II a pafta 32547 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15nolu parsellere düzenlenmiş olan 1872 nolu parselasyon plan