İmar Plan Değişiklik

Regülatör Alanı Belirlenmesine İlişkin UİP35613015 Plan İşlem Numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği