İmar Plan Değişiklik

İmbatlı Mahallesi 26L-III c pafta, 35012 ada 6-7-8-9-10-12-26-27-28-29-30-31-32-33-38-42 nolu parsellere düzenlenmiş olan 1866 nolu parselasyon planına ait durum haritası dağıtım cetveli ve encümen kararları