İmar Plan Değişiklik

Fikri Altay Mahallesinde, trafo alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği