İmar Plan Değişiklik

Bostanlı Özel Planlama Alanı 1359 Adaya ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği