İmar Plan Değişiklik

Bostanlı Mahallesi Emlak Bankası 1. Etap Konutları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Plan Notu İlavesine İlişkin İtirazlara Yönelik Plan Değişikliği