İmar Plan Değişiklik

Bostanlı Mahallesi, 9383 ada 5 parselin kuzeyinde bulunan Trafoya İlişkin 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği