İmar Plan Değişiklik

Bostanlı Deresi Yanı Otopark Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği