İmar Plan Değişiklik

Atakent Mahallesi, 26788 ada 1 parseldeki Trafoya İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği