İmar Plan Değişiklik

1., 2., 3. Ve 5. Etaplara Yönelik Hazırlanan UİP35359769 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu