Karşıyaka

Üye Olduğumuz Birlikler

Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi
Covenant Of Mayors
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı
Büyük Kentler Deprem Girişim Platformu
Euro Cities Avrupalı Kentler Birliği
Energy Cities Avrupalı Enerji Kentleri Ağı
Türkiye Belediyeler Birliği
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği
Ege Belediyeler Birliği
Kıyı Ege Belediyeler Birliği
Sodem Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği