İş Yeri Ruhsat İşlemleri

    Ruhsat başvurusuna bulunulmadan önce işyeri veya faaliyet konusu ile ilgili tereddütleri olan vatandaşlar,  müdürlüğümüze başvurarak ön inceleme talebinde bulunabilirler.

Oturma raporunda mesken olarak görünen yerlerde ruhsat başvurusu yapılması durumunda tapuda ismi geçen tüm kat maliklerinin apartman karar defteri veya noter huzurunda verecekleri onay aranacaktır.

29/01/2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 25. maddesine istinaden perakende işletmeler Hafta Tatili Hakkındaki Kanundan muaf tutulmuştur. (Söz konusu yönetmeliğin 3. maddesinde, perakende işletmeler, alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme, özel yetkili işletme, perakende ticaretle uğraşan diğer ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkar işletmeleri şeklinde tanımlanmıştır.)

Müdürlüğümüzce tapu bilgilerine ulaşmayı sağlayan TAKBİS uygulamasına geçildiğinden başvuru sahiplerinden tapu kaydı istenmeyecektir.

Her türlü gıda üretimi ve perakende satışına yönelik tüm işyerleri, hamam, kuaför, berber, masaj salonu, güzellik salonu, otel vb. işyerlerinin sahipleri, işletenleri ve tüm çalışanları Hijyen Eğitim Belgesi almak zorundadır. (Hijyen Eğitim Belgesi; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinden, mesleki eğitim merkezlerinden, Turizm Eğitim Merkezlerinden Olgunlaşma Enstütilerinden alınacak eğitim sonucuna göre düzenlenir.)

İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı düzenlenmeyen işyerleri: Muayenehaneler, Mühendis Mimar ve meslek mensuplarınca açılan bürolar, Avukatlık büroları, Noter daireleri, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik büroları, her türlü eğitim ve öğretim kurumu.  

Sınıfsız İş Yerleri İçin İstenen Evraklar:

(Belirli bir veya birçok malın satışına yönelik iş yerleri, ayak üstü veya pakette yemek servisi yapan iş yerleri, vb.)

Şirket İse:

 

Sınıflı İş Yerleri İçin İstenen Evraklar:

(Kuaför-güzellik salonu-spor salonu-lokanta-restoran-kafeterya vb.)

Şirket İse:

Umuma Açık İş Yerleri İçin İstenen Evraklar:

(Kahvehane-internet salonu-içkili yer-play station oyun salonu-otel vb.)

Şirket İse:

2. ve 3. Sınıf GSM’lerde İstenen Belgeler:

(Unlu mamül üretim yeri-kuru temizleme-haşare ilaçlama-küçük çapta üretim ve tadilat yapan atölyeler vb.)

http://www.karsiyaka.bel.tr/tr/hizmetlerimiz/is-yeri-ruhsat-islemleri