Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Formu

Tüzel kişinin Ünvanı:

Tüzel kişinin adresi:

Yetkili kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

Yetkili kişinin Elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

 

Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?

İstenen bilgi veya belgeler:

(Not: Ayrılan bölümdeki boşluk yetmediği takdirde, başvuru için boş sayfa / sayfalar kullanılabilir.)

Dosya Ekle