Fahri KARAKAYA

: destekhizmetleri[a]karsiyaka.bel.tr

: (0232) 363 7722

: (0232) 363 7577