Mehmet TURHAN

: mehmet.turhan[a]karsiyaka.bel.tr

: (0232) 399 4193

: (0232) 399 4372

Devam Eden Projeler

TAKBİS Protokolü: Bu protokolün amacı, Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) kayıtlı bulunan tapu ve kadastro bilgilerinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Karşıyaka Belediye Başkanlığı arasında, elektronik ortamda (web servisleriyle) on-line olarak paylaşılması suretiyle, hizmetlerin sağlıklı, hızlı ve verimli olarak sunulmasını sağlamaktır.

Zübeyde Hanım Mahallesinde bulunan Alışveriş Merkezinin (Mahalle Merkezi) Üniversite olarak kullanılması amacıyla kiralama veya mülkiyet devri işlemleri

Karşıyaka-Örnekköy Mahallesi 25544 ada 1 parselde bulunan imar planına göre Kentsel ve Bölgesel Spor Alanına isabet eden Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazda, Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunun 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümleri uyarınca süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla “Üst Hakkı” tesisi suretiyle yaptırılması

Zübeyde Hanım Mahallesinde Engelliler için günübirlik kalabileceği Rehabilitasyon Merkezi’nin hibe şeklinde yaptırılması.