Bahar YÜCEL

: bilgiislem[a]karsiyaka.bel.tr

: (0232) 399 4059

: (0232) 399 4382