M. Yavuz PASA

: yavuz.pasa[a]karsiyaka.bel.tr

: (0232) 399 4071

: (0232) 399 4363