HİZMETLERİMİZA- A A+
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
  Kadın sığınma evi Başvuru Dilekçesi
 
Nüfus cüzdanı fotokopisi (yanında değilse TC Kimlik Numarası)
 
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (kurum tarafından çıkartılır)
 
Kadın, çocuklarıyla müracaatta bulunduysa yanındaysa çocukların nüfus cüzdanı
 
Kadının bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığı varsa sağlık raporu 
 
Şiddete maruz kaldıysa hastaneden alınan darp raporu
 
Karakol aracılığı ile geliyorsa (karakol tarafından GBT sorgulaması yapıldığına dair evrak ve tutanak)
 
Kadın herhangi bir şiddete maruz kaldıysa polis tutanağı
 
İlgili müdürlükçe doldurulacak standart evraklar
(Kadın Sığınma evine 18–59 yaş arasındaki kadınlar ve varsa yanlarındaki 0–12 yaş arasında bulunan kız veya erkek çocukları kabul edilir. 12 yaşın üstünde olan kız veya erkek çocukların durumu meslek elemanlarınca değerlendirilerek Başkanlığa sunulur. 12 yaşın üstündeki erkek çocuklarının kuruma kabulü olamayacağından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden bu konuda destek alınır.)
Müracaat yeri: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Şartlar uygun ve yer var ise hemen kabul (7 gün 24 saat çalışma anlayışıyla)
  Kadın danışma ve dayanışma merkezleri Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 
Gönüllü Üye Formu
 
İkametgah
 
Müracaat Yerleri:
Bostanlı Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
İsmail Sivri Sokak (1807/1 Sokak) No:13 Güzel Sanatlar Parkı İçi Bostanlı
Nergiz Kadın Dayanışma ve Dayanışma Merkezi
Ali Alp Böke Caddesi (1777 Sokak) No:40 Dedebaşı
Alaybey Mahallesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
Mehmet İhsan Zeyrek Sokak No:22 Alaybey
Mustafa Kemal Mahallesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
6753/7 Sokak No:6 Mustafa Kemal
Cumhuriyet Mahallesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
6719/1 Sokak No:9 Cumhuriyet
Yalı Mahallesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
6471/3 Sokak No:8 Yalı
Şartlar uygun olduğu takdirde üyelik hemen kabul edilir
  Anaokulu (4 – 5 – 6 yaş) Başvuru dilekçesi
 
Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
6 fotoğraf
 
Sağlık raporu (gaita, boğaz kültürü)
 
Anaokulu tarafından doldurulan standart evraklar
 
(Personel çocukları önceliklidir)
 
Başvuru yeri: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Kayıt yeri: Ayşe Kaya Anaokulu
6323/1 Sokak No:11 Bostanlı
Evrakların teslim edilip değerlendirilmesiyle öğretim yılı boyunca anaokulundan yararlanılır
  “Oyun Odası”
Okul Öncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi Kapsamında
(5–6 yaş)
Başvuru dilekçesi
 
Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
2 fotoğraf
 
İsmail Cem Kültür Merkezi ve Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde eğitime yönelik hizmet veren oyun odaları Aile Okulu projesinin yan çıktısı olarak uygulanan bir projedir. 
Oyun odaları ücretiz olup katılma koşulu, ailenin yıl içerisinde yapılan Aile Okulu eğitimine katılması ve ekonomik olarak güç koşullarda olan ailelerin çocukları olmasıdır.
 
Başvuru yeri: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
 
Kayıt yeri: İsmail Cem Kültür Merkezi
7449 Sokak No:1 Zübeyde Hanım Mahallesi
Bülent Ecevit Kültür Merkezi
6712/4 Sokak No:1/6 Cumhuriyet
Evrakların teslim edilmesiyle değerlendirilmeye alınır ve öğretim yılı başında hizmet vermeye başlar.
  Karşıyaka Gençlik ve Eğitim Merkezi (KARGEM) Müdürlüğümüze ön kayıt yaptırıp SBS ve YGS-LYS deneme sınavına giren ve başarı gösteren öğrencilerimizin kesin kayıt işlemleri için gerekli evraklar
 
Başvuru Dilekçesi
 
Kimlik fotokopisi
 
3 adet fotoğraf
 
İkametgâh Belgesi
 
Fakir Kâğıdı
 
Öğrenim Belgesi
 
Mezun ise Diploma Fotokopisi
 
Mezun ise Adli Sicil Kaydı
 
Müracaat ön kayıt yeri: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Hizmet Birim Adresi:1851/10 Sokak No:3 Çok Katlı Pazar Yeri Bahçelievler
Evrakların teslim edilmesiyle düzey belirleme sınavı yapılarak sınıflar oluşturulur. Öğretim yılı boyunca Gençlik Merkezi hizmetinden yararlanır.
  Bilim Müzesi Okullar veya gruplar tarafından randevu alınır. Pazartesi hariç haftanın 6 günü hizmet randevu sistemi ile sürdürülür.
  Bilge Çınarlar Yaşam Kulübü Başvuru dilekçesi
 
Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
2 fotoğraf
 
Sağlık raporu (Aile Hekiminden alınan bedensel aktivitelere katılabilir raporu )
 
 
Müracaat yeri: 1762 Sokak No:19 D:1 Bahriye Üçok Mahallesi
Hizmet başvuruyla başlar ve üyelik süresince devam eder.
  Huzurevine Müracaat
(Ortak Protokol)
(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Proje Ortağıdır)
Başvuru Dilekçesi ile huzurevinde kalacak kişinin şahsen veya yakınlarının müracaatı
 
Kimlik Fotokopisi (TC Kimlik No)
İstenen belgeler Mevcut İse 1 Saat
(Bilgilendirme ve Kayıt)
  Huzurevine Kabul
(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Yapılan Protokol Çerçevesinde)
Başvuru Dilekçesi
 
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 
Nüfus Cüzdanı Örneği
 
İkametgah Belgesi
 
Gelir Durumunu Gösterir Belge Örnekleri
 
Sağlık Kurlu Raporu
 
Sağlık Kurulu Raporu’nun Karar bölümünde “Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır.
Müracaatı daha önceden alınmış, kayıt ile sıraya girmiş veya sırası gelmiş vatandaşlarımız için kabul tarihinde yeniden sosyal ekonomik durum belgesi yenilenmek zorundadır.
(Müracaattan kabule geçen süreç ölçülemeyecek durumları kapsadığından değişken bir süreçtir. (Tek kişilik veya çok kişilik oda talebi veya odanın boşalması gibi etkenler önemli)
Evrakların Teslim Süreleriyle İlintilidir.
  Sevgi Kafe
(Engelli çocukların ve stajyerlerin çalıştığı kafe)
Hizmet Yeri: Osman Bey Parkı içi Sürekli hizmet
Hafta içi her gün 08.00–17.30
  Engelli Vatandaşlara Yönelik Yardımlar
(ayni-nakdi-araç/gereç-cihaz-yönlendirme/danışmanlık)
Başvuru Dilekçesi
 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik No)
 
Fakirlik Belgesi
 
İkametgah
 
İlgili müdürlükçe doldurulacak standart evraklar
Sürekli hizmet
 
  Engelli Vatandaşlara Yönelik Yardımlar
(ayni-nakdi-araç/gereç-cihaz-yönlendirme/danışmanlık)
 
Başvuru Dilekçesi
 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik No)
 
Fakirlik Belgesi
 
İkametgah
 
İlgili müdürlükçe doldurulacak standart evraklar
Sürekli hizmet
 
  Ulaşım için Engelli Nakil Aracından Yararlanma
 
Başvuru dilekçesi
 
Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No)
 
Engel durumunu gösterir Sağlık Kurulu Raporu
Randevu sistemiyle sürekli hizmet
  Burs Yardımı (İlköğretim, Lise) Başvuru dilekçesi
 
Kimlik Fotokopisi
 
İkametgah
 
Fakirlik Belgesi
 
Öğrenci Belgesi
 
Aile Sicil Beyannamesi
 
Müdürlükçe Verilen Standart Başvuru Evrakları
Eğitim-Öğretim yılı başı
  Kadın, Çocuk, Genç, Yaşlı, Engelli, Aileye Yönelik Hizmetler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya dilekçe ile başvurması/ Belediyenin ilgili mercilerine yapmış olduğu dilekçe doğrultusunda Yıllık program akışına göre sürekli hizmet
  Gıda Yardımı Başvuru dilekçesi
 
Kimlik Fotokopisi (TC Kimlik No)
 
Fakirlik Belgesi
 
İkametgah Belgesi
 
İlgili müdürlükçe doldurulacak standart evraklar
Sürekli hizmet
  Ayni Yardım
(Giysi-Eşya-Okul Malzemesi)
Başvuru Dilekçesi
 
Kimlik Fotokopisi (TC Kimlik No)
 
İkametgah
 
Fakirlik Belgesi
 
Müdürlük tarafından Sosyal İnceleme Raporu doldurulur.
 
Hizmet Birimi: Butik Elele
Şükran Kurdakul Sokak No:11 (Çarşı İçi Ziraat Bankası Sokağı)
İhtiyacın teminine göre süre belirlenir. Hizmet birimi tarafından verilen randevu sistemine göre hizmet verilir.  Yıl içinde birden fazla hizmet verilir.
  Meslek Edindirme Kursları
Hobi Kursları
(Yaşam Boyu Eğitim)
Başvuru dilekçesi
 
Kimlik Fotokopisi (TC Kimlik No)
 
Öğrenim Belgesi
 
2 Fotoğraf
 
İkametgah (Gerekirse)
 
Hizmet Birimleri:
Kurslar Şefliği
Bülent Ecevit Kültür Merkezi
İsmail Cem Kültür Merkezi
Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezleri
Bilge Çınarlar Yaşam Kulübü
Eğitim verilen mesleğin süresiyle ilintilidir.
  Sergi Salonları
(Çarşı ve Bostanlı Sanat Galerisi)
 
 
 
 
 
 
Başvuru dilekçesi
 
Çalışmalarını gösterir dosya ve CD sunumu
 
Taahhütnamenin imzalanması
 
Hizmet Birimi: Çarşı Sanat Galerisi Şükran Kurdakul Sokak No:11 (Çarşı İçi Ziraat Bankası Sokağı)
Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı
İsmail Sivri Sokak (1807/1 Sokak) No:13 Güzel Sanatlar Parkı İçi Bostanlı
Yıllık program akışına göre sürekli hizmet
  Konferans Salonları Talep dilekçesi
 
Hizmet Birimi:
İsmail Cem Kültür Merkezi
Bülent Ecevit Kültür Merkezi
30 gün


İlk Müracaat Yeri         : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
İsim                             : Zafer ÇALIŞKAN
Unvan                          : Sosyal Yardım İşleri Müdürü
Adres                           :  Bahriye Üçok Bulvarı No.5 Karşıyaka/İZMİR
Telefon                       : 0 (232) 399 40 75

İkinci Müracaat Yeri  : Başkan Yardımcılığı
İsim                            : Murat ÖZEL
Unvan                         : Başkan Yardımcısı
Adres                          : Bahriye Üçok Bulvarı No.5 Karşıyaka/İZMİR
Telefon                       : 0 (232) 399 42 01


Yazdır
Karşıyaka Belediyesi meclis toplantılarını ve etkinliklerimizi canlı olarak izleyebilirsiniz. Canlı olarak izleyebileceğiniz yayınlarımız için herhangi bir eklenti ve özel işlem yapmanıza gerek olmayıp, yalnızca linke tıklamanız yeterlidir.
Karşıyaka Belediyesi’nin barındırdığı sahipsiz ve korumaya muhtaç hayvanları, sitemiz üzerinden sahiplenebilir ve birbirinden sevimli dostlarımıza daha sevgi dolu bir yaşam hakkı tanıyabilirsiniz.


kodu: 11
2 Aylık kızımız yeni ailesini arıyor....
kodu: 003
Korsan Erkek, 2 Aylık oğlumuz yeni yuvasını arıyor ...
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
* Adınız Soyadınız : 
* Cep Telefonunuz : 
* E-Posta Adresiniz : 
ANKET
Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Beğendim
Beğendim
İyi
Daha İyi Olabilirdi
Yetersiz
HİZMETLERİMİZ
BİLGİ HİZMETLERİ
SOSYAL ÇALIŞMALAR
PROJELER
YÖNETİM